HOE HET BEGON

Sinds mijn kindertijd hebben thema’s gezondheid en welzijn mijn aandacht getrokken. Ik vond het toen al bijzonder intrigerend hoe men omging met iemand die zich niet gezond of fit voelde. Het viel me op dat men zich bijna altijd op het fysieke lichaam richtte, dat slechts een deel is van het gevoel van welbevinden van een mens en dat men zich alleen concentreerde op ‘de buitenkant’ in bijvoorbeeld een behandeling. Ik kon toen nog geen woorden geven aan mijn gevoel dat dit niet het complete plaatje kon zijn, dat er ‘meer’ moest zijn dan de simpele benadering: voor elke vorm van pijn is wel een pil voorradig. Naarmate ik ouder werd, vielen er echter steeds meer puzzelstukjes op hun plek.

 

Interesse in de gezonde mens die niet alleen maar een lichaam is en mijn grote wens om te leren, maakten de keuze om geneeskunde te studeren vanzelfsprekend. Ik voelde de drang om meer over gezondheid en welzijn te weten te komen, om mijzelf en anderen te kunnen ondersteunen in de onvermijdelijke zoektocht naar een gezond en vervuld leven. Mijn studie-avontuur in Sarajevo werd helaas door de oorlogssituatie in voormalig Joegoslavië onverwachts onderbroken. Ik vluchtte naar Nederland en jaren later studeerde ik in Amsterdam af als docent pedagogiek: een ommekeer die later helemaal op zijn plek bleek.

 

WERKERVARING

In mijn werk als docent en zorgcoördinator werd ik mij steeds meer bewust van de disbalans, de disharmonie tussen lichaam en geest die ons allemaal niet vreemd is. De worstelingen om er elke dag het beste van te maken, om weer te staan voor wat je te doen hebt, er echt klaar voor te zijn, overweldigen de meesten van ons. Verwachtingen die we van onszelf hebben, die anderen van ons hebben, ons willen aanpassen aan de gebruikelijke orde en de onvermijdelijke dagelijkse hobbels zorgen er vaak voor dat we alsmaar onrust en stress opbouwen en het gevoel krijgen afgescheiden te raken van onszelf en van elkaar. Tegelijkertijd leren we noch op school noch op de werkvloer hoe we daarmee om kunnen gaan of er vanaf kunnen komen. Want ook in deze omgeving is de focus op de ‘buitenkant’ duidelijk zichtbaar: niet naar binnen kijken, geen gesprekken over gevoelens, over verbinding maken én onderhouden met onszelf én met elkaar. Wederom merkte ik de dringende behoefte om hier iets mee te doen en was ik ervan overtuigd dat de benadering van mensen anders kan.

 

EIGEN ONTWIKKELPROCES

Wat ik snel begreep, was dat ik eerst aan mijn eigen innerlijke zelfonderzoek moest beginnen, wilde ik een verandering bij mensen om mij heen in gang zetten. Mindfulness kende ik al veel langer, het was een eerste stap op mijn innerlijke reis. Enkele jaren geleden kwam Reiki op mijn pad en vanaf het eerste moment dat ik ermee in aanraking kwam, voelde het vertrouwd. De vele vraagtekens met daarmee gepaard gaande onrust, begonnen langzaamaan te verdwijnen en plaats te maken voor meer begrip, rust en vertrouwen.

 

MIJN MISSIE

Mijn grote wens werd langzaamaan mijn passie, missie zelfs om deze mooie alternatieve geneeswijze met anderen te delen, de voordelen ervan te laten ervaren en zo stap voor stap bij te dragen aan een gezonder en liefdevoller geheel. Een bekende quote 'Feel it to heal it' vind ik hier ook mooi bij passen: jezelf op een rustige, fijne manier steeds beter leren kennen, ontspannen en op jezelf leren vertrouwen. 

 

Ik nodig je van harte uit om te ervaren wat een Reikibehandeling voor jou kan betekenen.