Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldig is. In deze privacyverklaring geef ik (AmelaWise) aan welke gegevens van u worden verwerkt en hoe er voor wordt gezorgd dat deze gegevens hier veilig blijven. 

 

AmelaWise is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven: .

Contactgegevens AmelaWise 

Leuvenstraat 50

1066HC Amsterdam

Telefoonnummer: 0624216412

E-mail: info@amelawise.nl

KvK: 72654457

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

AmelaWise verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens,  telefoonnummer en e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien ze te maken hebben met uw gezondheid en ten goede komen voor uw behandeling. 

 

Bewaren van uw gegevens

AmelaWise bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig om de afgesproken doelen te realiseren. De maximale bewaarperiode is 7 jaar na de laatste behandeling. Dit heeft met de wettelijke verplichting te maken waar een ondernemer zich aan dient te houden (7 jaar fiscale bewaarplicht).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Het verwerken van uw gegevens, altijd alleen met uw toestemming, wordt voor de volgende doeleinden gedaan: 

- om de behandeling die we afspreken goed af te stemmen met uw wensen en behoefte

- om uw betaling in goede orde te kunnen maken en afhandelen (facturatie) 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AmelaWise. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar: info@amelawise.nl.